Abonnez-vous sur Rhemaweb

Kan Gud förlåta mig?

Kan Gud förlåta dig när du har syndat?

Gud är helig, och han vill att de som tillber honom ska också vara heliga.

Ingen människa kan behaga Gud egentligen, men genom Guds offer, kan vi idag till be och komma nära Gud.

Guds offer för mänskligheten är Jesus Kristus. Gud kan acceptera oss och förlåta oss våra synder genom vår tro på Jesus och genom att vi bekänner våra synder också. 

1. Hur kan Gud förlåta mina synder?

Bibelversen för att Gud ska förlåta oss våra synder;

  • 1 Johannesbrevet 1:9 Om vi bekänna våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

2. Vi behöver också förlåta andra människor

  • Matteus 6:12 SFB och förlåt oss det vi har gjort fel mot dig, liksom vi förlåter dem som har gjort fel mot oss

3. Guds nåd och barmhärtighet

  • Ordspråksboken 28:13 SFB98. Den som döljer sina överträdelser går det ej väl, den som bekänner och överger dem får barmhärtighet.

4. Guds nåd i Jesus

  • Johannesevangeliet 1:17 SFB98. Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.

5. Bevara ditt hjärta

  • Ordspråksboken 4:23 SFB98Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet

6. Tack Gud för att han har bönesvarat dig.

  • Markusevangeliet 11:24 SFB98Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert.

Klick här för läsa hur man kan be till Gud

Gud förlå

Hjälp oss at nå flera människor med budskapet om Jesus

Rhemaweb behöver all hjälp vi kan få:

Swish: 123 181 96 89

Kontonummer: 8327-944 384 0260

Telefon: 08-7519 809

Mobil: 073-71 80931

 

 

 
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account